Groep
Historische Vereniging Avereest
19/04/2011
1,420
8,283 items

Historische Vereniging Avereest

Tengevolge van de gemeentelijke herindeling is de gemeente Avereest per 1 januari 2001 samengevoegd met de gemeentes Gramsbergen en Hardenberg.

De Historische Vereniging Avereest spant zich in om de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Een zegswijze is: "Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst"

De Historische Vereniging Avereest  is gehuisvest in het Streekmuseum "De Kalkovens" te Dedemsvaart. (Oude Zuidwolderstraat 13).  
Het complex bestaat uit een drietal kalkovens, een leshuis (waarin ook de oudheidkamer is ingericht), een turfschuur en een turfschip. In 2010 is daaraan de gashouder toegevoegd, waarin expositieruimtes en een theater zijn gehuisvest. In 2015 hebben we de dwarshelling geopend met smederij en timmerwerkplaats.

De vereniging heeft naast deze website ook een eigen website met ondermeer gegevens over de schepen die op de werven in Avereest gebouwd zijn. Gegevens over de bewoners van Avereest in een groot aantal bronnen zijn te vinden op de website bonmama.nl.