Groep
Historische Vereniging Avereest
19/04/2011
1,421
8,283 items
De Historische Vereniging Avereest spant zich in om de historie van Avereest te behouden en zichtbaar te maken voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden. Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Een zegswijze is: "Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst"